Copyrights & Disclaimer

Copyrights & DisclaimerEnglish version

1. Inhoud
Dit is geen officiële homepage van Citroën. De auteurs van 2cv.nl behouden zich het recht
voor NIET verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, de juistheid, de volledigheid of de kwaliteit van de verstrekte informatie. Claims betreffende schade veroorzaakt door het gebruik van informatie van deze site (inclusief onvolledige of onjuiste informatie) zullen daarom verworpen worden. Delen van 2cv.nl of de volledige site kunnen zonder aankondiging worden uitgebreid, veranderd of gedeeltelijk of volledig geschrapt worden door de auteurs. Dit is geen commerciële site, het enige doel is de Citroën 2CV en andere A-types in stand te houden

2. Referenties en links
De auteurs van 2cv.nl zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites die vanaf 2cv.nl worden gelinkt of verwezen. Verder is 2cv.nl niet aansprakelijk voor de berichten en advertenties die in het forum en de markt te vinden zijn. 
De adviezen en tips die in het forum en andere interactieve delen van deze website staan, zijn slechts de persoonlijke opinies van diegene die de berichten geplaatst hebben.

3. Auteursrecht
De auteurs van 2cv.nl hebben getracht zich bij de publicatie van deze site aan de normale copyright regels te houden.
Neem contact met ons op als u denkt dat er desondanks toch beschermd materiaal op staat. 
Verder geldt het auteursrecht voor al het materiaal op 2cv.nl. Kopiëren of gebruik van plaatjes, foto´s of tekst in papieren of digitale vorm is dus niet toegestaan zonder de toestemming van 2cv.nl.
Dus respecteer a.u.b. de copyright regels. Als u toch iets wilt gebruiken van deze site, neem dan contact op met 2cv.nl.

4. Privacy beleid
Persoonlijke informatie van bezoekers van 2cv.nl, zo nooit aan derden worden verkocht of worden gegeven.
Het invullen van persoonlijke gegevens (e-mail adres, naam, etc.) zal altijd op vrijwillige basis plaats vinden.© www.2cv.nl 1996-2019.

1. Content 
This is not an official Citroën homepage. The authors reserves the right not to be responsible for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided. Liability claims regarding damage caused by the use of any information provided, including any kind of information which is incomplete or incorrect, will therefore be rejected. All offers are not-binding and without obligation. Parts of the pages or the complete publication including all offers and information might be extended, changed or partly or completely deleted by the author without separate announcement. This is a non profit site, the only purpose is to promote the Citroën 2CV and the other A-types.

2. Referrals and links
The author is not responsible for any contents linked or referred to from his pages. Furthermore the author is not liable for any postings or messages published by users of the forum and the market provided on this page.
The opinions and opinions represented in the forums and other interactive parts of the Website reflect the respective opinion of this person.

3. Copyright
The author intended not to use any copyrighted material for the publication or, if not possible, to indicate the copyright of the respective object. 
The copyright for any material created by the author is reserved. Any duplication or use of objects such as pictures or texts in other electronic or printed publications is not permitted without the author’s agreement. 
So please respect the copyright. If you want to use any pictures or any other part of these pages, please mail us.

4. Privacy policy
Your information, being general or personal data, will never be shared, sold or in any other way given, to third parties. If the opportunity for the input of personal data (email addresses, name, addresses) is given, the input of these data takes place voluntarily.© www.2cv.nl 1996-2019.