vs 3.0

vs 2.0

vs 1.0

[Copyrights & Disclaimer]

2cv Web Tour

English Introduction Webtour

Welkom bij de 2cv Web Tour.

De 2cv Tour is een ring van ruim 100 2cv sites, die eenvoudig te bereiken zijn d.m.v. de 2cv webtour banner.
Als je je wilt aanmelden, moet je 2cv site aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • de site moet kwalitatief goed zijn (geen gejatte foto's met wat dode links....)
 • de banner moet op de openingspagina van de site komen te staan.
 • de banner en/of ring code mag niet handmatig aangepast worden.
 • de site moet de 2cv (of anders A-type) als (hoofd)onderwerp hebben.

  Als je je wilt aanmelden voor de ring, kan dat via de Webring site.
  Je hebt dan wel eerst een Webring ID nodig, maar die is zo aangevraagd. Stuur gerust een email als er problemen zijn met aanmelden.

  Op de Webring site bestaat de mogelijkheid om de code voor de ring aan te vragen via de "Navigation Code Wizard".
  Het is beter om dit NIET te doen, omdat je dan veel minder flexibel bent met de diverse banners. Maar wat dan wel ?

  Maak een keuze uit één van de vier banners die je hieronder ziet. Door op de banner te klikken zal de code verschijnen in een editor-box.
  Deze code moet d.m.v. kopiëren en plakken (COPY en PASTE) in jouw eigen HTML document worden geplaatst.
  Daarna moet op 3 plaatsen in deze code "YOUR_ID" vervangen worden door jouw persoonlijke "Site ID".
  Deze "Site ID" heb je bij het aanmelden bij Webring per email ontvangen.

  Een voorbeeld:
  http://www.webring.com/go?ring=2cvring&id=YOUR_ID&next
  Als je "Site ID" 125 is wordt dit:
  http://www.webring.com/go?ring=2cvring&id=125&next

  Als de code aangepast is, kan deze toegevoegd worden aan je site.
  Vervolgens is een email naar de ringbeheerder voldoende om de site daadwerkelijk aan de ring toe te voegen.

  Veel plezier !!

  Hieronder de verschillende banners die gekozen kunnen worden:

  De animated banner:

  De rode non-animated banner:

  De groene non-animated banner:

  De blauwe non-animated banner:

  marcel@2cv.nl

  home


  Welcome to the 2cv Web Tour.

  The 2cv Tour is a ring with more than 100 2cv sites, which can easily be visited through the 2cv webtour banner.
  You can join this ring when your site fulfils certain conditions:

 • the site must be qualitative good (so no stolen pictures and dead links)....)
 • the banner has to be on the main page of your site.
 • it's not allowed changing the banner and/or ring code yourself.
 • the site must have the 2cv (or another A-type) as (main)subject.

  You can join the ring by visiting the Webring site.
  A Webring ID is needed for joining. In case you don't have such an ID, it can be requested on the same site. You can always mail me in case you have any questions about joining the ring.

  The Webring site gives you the opportunity to generate the ring code through the "Navigation Code Wizard".
  Please DON'T do this, because it gives you limited opportunities with the various banners. So what to do ?

  Underneath you see four banners. Choose the banner you like the most and click on it. The code that is needed appears in an editor box.
  This code must be placed in your own HTML document with the copy and paste commands.
  After that you must replace "YOUR_ID" by your own "Site ID".
  This "Site ID" was send to you by email.

  An example:
  http://www.webring.com/go?ring=2cvring&id=YOUR_ID&next
  When you "Site ID" is 125 this must be changed to:
  http://www.webring.com/go?ring=2cvring&id=125&next

  When the code has been modified it can be uploaded to your site.
  The last step is to send me an email telling me that the code is online. The site will be added to the ring when everything is correct.

  Enjoy your stay on this ring !!

  These are the banners you can choose:

  The animated banner:

  The red non-animated banner:

  The green non-animated banner:

  The blue non-animated banner:

  marcel@2cv.nl

  home